Share/Save/Bookmark

Avgift for elbiler i Skedsmo kommune / fritak for hydrogen Avgift for elbiler i Skedsmo kommune / fritak for hydrogen

  01.12.2016 Kl.12:11

Styret i parkeringsselskapet vedtok å følge forskriftens hovedregel om betaling for elbiler i styremøte i november i år. Dette med bakgrunn i at det flere steder er beleggsverdier som overgår vedtatte parkeringspoliske mål hva angår tilgjengelighet. En betydelig andel elbiler parkerer lengre enn maks tillatte p-tid på 3 timer og hindrer således sirkulasjon på plassene. Til tider er det flere steder vanskelig å finne ledig parkeringsplass, noe som også fører til uønsket letetrafikk. Det er rimelig å anta en del elbiler blir brukt ifm arbeidsreiser med tilhørende lange parkeringer. I egen undersøkelse er det dokumentert at flere elbiler flytter seg til ny plass før det har gått 3 timer, og således starter en ny parkering.

Vedtatte parkeringspolitikk i Skedsmo kommune sier at «parkering skal reguleres slik at det stimuleres til overføring av arbeids- og skolereiser fra individuell til kollektiv transport.» For å nå slike målsettinger er det helt nødvendig at det innføres avgift også for elbiler. 

Fra samme tid som det innføres avgift for elbiler, utvides igjen makstiden i kommunen til 11 timer. Noe som også tilsvarer avgiftstiden hverdager. Hensikten med dette er å gå tilbake til en ordning uten stress. De som har behov for å parkere noe lengre, får gjøre dette. Omfanget av dette er imidlertid lite som følge av progressive avgifter.

Se evt. Vegdirektoratet for mer informasjon om elbiler, parkeringsavgift og skilting.


Vis alle nyheter