Share/Save/Bookmark

Om Skedsmo Parkering AS

Skedsmo Parkering AS (SP) ble opprettet i 2004 og har som hovedformål å utvikle og drive kundevennlig parkering og tilby kundene brukervennlige parkeringstekniske løsninger.

Skedsmo Parkering AS forestår drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, herunder også parkeringsplasser og parkeringshus.

Skedsmo Parkering AS er et kommunalt eiet aksjeselskap som følger aksje-/regnskapslovens bestemmelser.

Styre

Skedsmo Parkering AS har eget styre og nåværende styreleder er Torstein Leiro.
Styret består for øvrig av:
Jon Schöning Lie
Rolf Th. Holm
Cathrine Ruth G-H Gundersen
Roar Sletta
Daglig leder er Jon Anders Kvist og bedriften har for tiden 8 ansatte.

Datterselskaper
Romerike Parkering AS er et 100% eid selskap av Skedsmo Parkering AS.
Lillestrøm Parkering AS er et 100 % eid selskap av Skedsmo Parkering AS.


Skedsmo Parkering AS arbeider for
  • God tilgengelighet til parkeringsplasser
  • At fremkommeligheten for alle trafikantgrupper fungerer
  • At trafikksikkerhet og miljø ivaretas


Skedsmo Parkering AS